Ata të cilët nuk dëshirojnë të mbajnë maska na vënë të gjithëve në rrezik, por ballafaqimi nuk është përgjigjja e duhur

Eleanore Morgan Është e lehtë të ndihesh i zemëruar ndaj atyre të cilët nuk ndjekin udhëzimet e Covid-19. Megjithatë empatia është çelësi për të ndryshuar…

View More Ata të cilët nuk dëshirojnë të mbajnë maska na vënë të gjithëve në rrezik, por ballafaqimi nuk është përgjigjja e duhur